Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 30
     Mã xác thực(*)