Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 29
     Mã xác thực(*)