Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 27
     Mã xác thực(*)