Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 25
     Mã xác thực(*)