Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 24
     Mã xác thực(*)