Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 23
     Mã xác thực(*)