Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 21
     Mã xác thực(*)