Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 20
     Mã xác thực(*)