Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 19
     Mã xác thực(*)