Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 18
     Mã xác thực(*)