Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 17
     Mã xác thực(*)