Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 15
     Mã xác thực(*)