Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 12
     Mã xác thực(*)