Ngữ pháp tiếng Nhật N5: Bài số 10
     Mã xác thực(*)