Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 8 - Lý thuyết
     Mã xác thực(*)