Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 6 - Lý thuyết (phần 1)
     Mã xác thực(*)