Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 4 - Luyện tập (phần 1)
     Mã xác thực(*)