Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 31 - Lý thuyết và luyện tập
     Mã xác thực(*)