Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 24 - Lý thuyết
     Mã xác thực(*)