Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 23 - Lý thuyết.
     Mã xác thực(*)