Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 21 - Lý thuyết và Luyện tập
     Mã xác thực(*)