Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 18 - Lý thuyết
     Mã xác thực(*)