Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 17 - Lý thuyết
     Mã xác thực(*)