Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 16 - Luyện tập
     Mã xác thực(*)