Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 15 - Luyện tập
     Mã xác thực(*)