Ngữ pháp tiếng Nhật N4. Bài số 14 - Luyện tập
     Mã xác thực(*)