Ngữ pháp tiếng nhật N2 - Bài 4
     Mã xác thực(*)