Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 9
     Mã xác thực(*)