Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 8
     Mã xác thực(*)