Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 7
     Mã xác thực(*)