Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 6
     Mã xác thực(*)