Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 47
     Mã xác thực(*)