Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 45
     Mã xác thực(*)