Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 43
     Mã xác thực(*)