Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 41
     Mã xác thực(*)