Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 4
     Mã xác thực(*)