Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 39
     Mã xác thực(*)