Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 3
     Mã xác thực(*)