Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 27
     Mã xác thực(*)