Ngữ pháp tiếng nhật N1 - Bài 2
     Mã xác thực(*)