Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 19
     Mã xác thực(*)