Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 17
     Mã xác thực(*)