Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 16
     Mã xác thực(*)