Ngữ pháp tiếng Nhật N1 - Bài 11
     Mã xác thực(*)