Học Kanji N3: Học kanji đồng từ dị nghĩa, khác sắc thái (Phần 3)
     Mã xác thực(*)