Học Kanji N3: 第6週 読む (7日目 実戦問題 )
     Mã xác thực(*)