Học Kanji N3: 第1 週 でかける (1日目 駐車場)
     Mã xác thực(*)