Học Kanji N2: 第7週 よむ ② ( 8日目 読みを推測 )
     Mã xác thực(*)