Học Kanji N2: 第6週 みる ② ( 3日目 広告 )
     Mã xác thực(*)