Học Kanji N2: 第6週 みる ② ( 1日目 広告.チラシ)
     Mã xác thực(*)